Renungan Injil Yoh 13: 21–33.36–38

Yesus-memperingatkan-Yudas

Injil Yoh 13: 21–33,36–38

Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di an¬tara kamu akan menyerahkan Aku.” Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan-Nya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi-Nya, bersandar dekat kepada-Nya, di sebelah kanan-Nya.

Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: ”Tanyalah siapa yang dimaksudkan-Nya!” Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada-Nya: ”Tuhan, siapakah itu?” Jawab Yesus: ”Dialah itu, yang kepadanya Aku akan memberikan roti, sesudah Aku mence¬lupkannya.”

Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberi¬kannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, ”Apa yang hendak kauperbuat, perbuatlah dengan segera.”

Tetapi tidak ada seorangpun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas.Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam.

Sesudah Yudas pergi, berka¬talah Yesus: ”Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anak-Ku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula Aku me¬nga¬takannya sekarang juga kepada kamu.

Simon Petrus berkata kepada Yesus: ”Tuhan, ke manakah Engkau pergi?” Jawab Yesus: ”Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku.” Kata Petrus kepada-Nya: ”Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagi-Mu!” Jawab Yesus: ”Nyawamu akan kauberikan bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”

RENUNGAN:

Biasanya anak seorang pejabat penting merasa bangga dengan kedudukan orang tuanya, dan cenderung menjadi sombong serta mengambil keuntungan dari kedudukan orang tuanya itu. Sebaliknya kalau anak itu diminta melaksanakan harapan orang tuanya demi nama baik keluarga dan sikap kasihnya pada keluarga, sering malah dirasakan sebagai beban berat. Sikap Yesus lain sekali. Seluruh hidup-Nya untuk melaksanakan kehendak Bapa-Nya dengan sangat rela supaya Bapa dimulaikan oleh setiap manusia. Yesus tidak mencari keuntungan dari kedudukan-Nya yang dekat dengan Bapa, sebaliknya Ia taat melaksanakan kehendak Allah, BapaNya, agar Allah dipermuliakan didalam Dia.

Melalui baptisan, kita telah diangkat menjadi anak Allah. Bagaimana kita menempatkan diri dalam hidup ini sesuai status baru ini? Apakah hidup kita sungguh mencerminkan diri sebagai anak yang mau melaksanakan harapan Allah? Apakah Allah dimuliakan dalam kehidupan kita setiap hari?

Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri kita sendiri. Penjara itu menghalangi kehendak Allah yang datang kepada kita. Jika seseorang sedang mengalami penderitaan, ia tidak tumbuh, melainkan takut terhadap apa yang sedang dialaminya atau bagaimana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yesus juga mengalami perjalanan hidup yang penuh kesedihan dan ketakutan. Ia menerima penderitaan dan kematian-Nya sebagai bagian dari pola perubahan hidup-Nya. Pengikut-Nya pun akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan ditimpa kesusahan, kesedihan, frustasi, dan penderitaan lain. Ini menjadi bagian dari pertumbuhan kita. Kalau kita menjadi orang seperti yang dimaksud Tuhan, itu berarti kita sudah menunjukkan kemuliaan atau kebaikan Allah.

DOA:

Ya Bapa, Yesus, Putra-Mu terkasih telah memberikan teladan memberi teladan menjadi putra-putri-Mu. Berilah aku hati yang baik dan taat pada kehendak-Mu, agar hidupku dapat berkenan pada-Mu. Amin.

5800 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *