Renungan Injil Yoh 14: 21-26

Yesus-menjanjikan-Penghibur

Injil Yoh 14: 21-26

Dalam amanat perpisahan-Nya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.” Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: ”Tuhan, apakah sebab¬nya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?” Jawab Yesus: ”Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; tetapi Peng¬hibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan meng¬ajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.”

RENUNGAN:

Yesus mengatakan barangsiapa yang berpegang pada perintahNya, berarti dia mengasihiNya. Paulus dan Barnabas pada bacaan pertama adalah contoh orang yang mengasihi, berpegang dan setia pada perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang gigih mewartakan Injil. Mereka tidak lari ketika menghadapi kesulitan dan kejahatan yang hendak menghancurkan mereka. Mereka juga tidak “silau” dan terbawa dengan ‘puji-pujian dan kemulian seorang dewa’ yang diberikan pada mereka. Mereka mewartakan Injil dalam keadaan susah dan senang dan selalu menempatkan Tuhan sebagai tujuan pewartaan Injil.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kasih seperti mereka yang total taat pada perintahNya? Mewartakan Injil adalah sebuah keharusan bukan sebuah pilihan. Hidup kita adalah sebuah pewartaan Injil yang sejati. Melalui pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan kita, orang dapat mengenal dan mencintai Dia dan mendapatkan keselamatan kekal.

DOA:

Allah Bapa di Surga, berilah rahmat_mu padaku, agar aku menjadi orang yang selalu taat pada perintahMu. Amin.

3619 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *